HOME PARTIJ BEGINSELPROGRAMMA BESTUUR AGENDA FRACTIE VERKIEZINGSPROGRAMMA FRACTIELEDEN NIEUWS V/D FRACTIE HISTORIE ACTUEEL ACTIES VACATURES LOPENDE ZAKEN/STUDIES CONTACT

Doelstelling en missie

Doel van de vereniging is het zijn van een kiesvereniging “politieke partij” voor Deventer en het in dat verband op een sociale, rechtmatige, open, eerlijke en dualistische manier vertegenwoordigen van de inwoners van Deventer, waarbij vrijheid in sociale solidariteit, gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid, bestaanszekerheid voor iedereen, goede zorg voor de planeet aarde en de bescherming van flora en fauna kernwaarden zijn. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraad van Deventer. In de toekomst zal NIEUW-LINKS ernaar streven de bovenstaande doelstellingen ook te behalen op provinciaal, landelijk en mondiaal niveau. NIEUW-LINKS heeft geen winstdoelstelling als oogmerk.

Download de laatste nieuwsbrief hier of bekijk de nieuwsbrief